Sermaye ve Ortaklık Yapısı

1. Ortaklık Yapısı

 

ORTAĞIN ADI

SERMAYEDEKİ PAYI (TL)

SERMAYEDEKİ PAYI (%)

TACETTİN İLERİ

34.688.888

30,97

AHMET GÖNÜLLÜ

34.688.888

30,97

TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

6.089.000

5,44

DİĞER

36.533.224

32,62

TOPLAM

112.000.000

100,00

 

Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerin her biri 1 TL nominal değerinde olmak üzere; Grup ve pay sayıları itibari ile aşağıdaki gibidir.

 

HİSSE GRUBU

NAMA/HAMİLİNE

HİSSE ADEDİ

% ORANI

A GRUBU

NAMA

34.720.000

31,00%

B GRUBU

HAMİLİNE

77.280.000

69,00%

 

TOPLAM

112.000.000

100,00%

 

  1. İmtiyazlı Paylar

A grubu hisseler, payların devir ve temkilinde ön alım hakkı, Yönetim Kurulu’na aday göstermede ve Genel Kurul’da oy kullanımında imtiyaz vardır. B grubu hisselerde imtiyaz yoktur.

A grubu payların devir ve temkilinde, (A) grubu pay sahiplerinin payları oranında önalım hakkı mevcuttur. Paylarını satmak isteyen (A) grubu pay sahipleri, satmak istedikleri pay miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile diğer (A) grubu pay sahiplerine bildirmek zorundadır. Diğer pay sahipleri teklif edilen miktar ve fiyattan satın almadıklarını bildirir veya 30 gün içinde bildirime cevap vermezseler paylarını satmak isteyen hissedar 3. şahıslara diğer pay sahiplerine teklif edilen fiyattan düşük olmayan bir fiyatla paylarını satabilir. Payların 3. şahıslara  bu şekilde satılması durumunda yönetim kurulu pay devrini kabul etmek ve pay defterine işlemek zorundadır. Yönetim Kurulunda aday gösterme imtiyazında ise yönetim kurulu üyelerinin yarısı (5 üyeden oluşan yönetim kurulu’nun 2 üyesi; 6 veya 7 üyeden oluşan yönetim kurulu’nun 3 üyesi; 8 veya 9 üyeden oluşan yönetim kurulu’nun 4 üyesi) (A) grubu pay sahiplerinin aday göstereceği kişiler arasından seçilir. 

Oy Hakkında imtiyazında ise olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her 1 (A) grubu payın 5 (beş) oy hakkı, her 1 (B) payının ise 1 (bir) oy hakkı vardır.