Misyon & Vizyonumuz

VİZYONUMUZ 

“Gelişen bir yapıyla, ileri teknoloji ve mühendislik kullanarak faaliyet gösterdiğimiz alanlarda pazarın ihtiyaçlarına cevap veren sistem, ürün ve hizmetler sunmak”.

MİSYONUMUZ

 • Müşteri memnuniyetini ön planda tutan,

 • Olabildiğince geniş bir müşteri yelpazesine hizmet vermeyi amaçlayan,

 • Ürün geliştirme ve üretimde, teknoloji tercihi ve mühendislikte, çevrenin gözetilmesinde, uygun olanı seçen ve yasal yükümlülüklere uyan,

 • Pazar ihtiyaçlarını uygun maliyet ile üretip makul kar ile arz eden,

 • Ulaştığı kalite düzeyi ile yetinmeyip hep daha iyiye ulaşmak için çalışan bir firma olmaktır.

KALİTE, ÇEVRE ve İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ  POLİTİKAMIZ

Temel kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği anlayışımız; “Müşterilerimizin; kaliteye, çevrenin korunmasına ve çalışanların güvenliğine önem vererek sunduğumuz ürün ve hizmetlerden razı olmasıdır.” 

Entegre sistemin temini ve düzeyinin sürekli iyileştirilmesi için:

 • Sadece satış değil, satış sonrası uzun süren dostluklar oluşturacak, kullanıcı dostu ürün ve hizmetler sunacağız.

 • Entegre sistemin sağlanmasında, üretim zincirinde yer alan tedarikçiler de dahil, çalışanların tümü görevli ve sorumludur. Başarının sağlanmasında, küçük büyük ayrımı olmaksızın her görev önemlidir. “ BAŞARI ANCAK HERKESİN GÖREVİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMESİYLE MÜMKÜNDÜR” inancıyla takım olarak çalışacağız.

 • Herkesi bir önceki sürecin müşterisi kabul ediyoruz ve hepimiz müşterimizi memnun edeceğiz.

 • Kaliteyi üreteceğiz, kontrol etmeyeceğiz.

 • Zamanı en iyi şekilde kullanacak ve zamanı yöneteceğiz.

 • Kalite üretirken atık miktarlarını en aza indirgemek, toprak, hava ve su kirliliğini önlemek için gerekli tüm önlemleri almaya özen göstermekteyiz. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği konularında da riskleri en aza indirgemek üzere uygulamalar geliştirmekte ve bu uygulamalara tüm çalışanların aktif katılımını sağlamaktayız. Yönetim kurulu olarak,  çalışma ortamımızda İSG ve çevre mevzuatlarıgereklerinin yerine getirilmesi konusunda liderlik göstermeye devam edeceğiz.

 • Tasarım aşamasından başlayarak, maliyet etkinliğini sağlayacak en uygun çözümleri oluşturacağız.

 • Çalışanların, bireysel ve teknik becerilerini artırmak için sürekli eğitim almalarını sağlayacağız.

 • Bütün müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin fikirlerine ve katkılarına değer vereceğiz.

 • Tecrübelerin paylaşılması ve geleceğe aktarılması inancındayız. Bunun için bilgi ve tecrübelerimizi, uygulamalarımızı ve sonuçlarını yazıya dökerek firma hafızasının oluşmasını sağlayacağız.

 • Entegre yönetim sistemini sürekli iyileştirme prensibiyle hareket ederek geliştireceğiz.

 • Çalışanlarımızın yaptığı işten mutlu ve gururlu olduğu bir işyeri oluşturacağız.