Avantajlar

Hassas döküm yöntemi, müşterisine farklı avantajlar sağlamaktadır.

• Yüksek yüzey kalitesi: Üretilen parçalar yüksek yüzey kalitesi yani çok düşük yüzey pürüzlülüğüne sahiptir. Bu nedenler dökülen parçaların birçoğu herhangi bir işleme gerek kalmadan kullanılabilir.
• Tasarım serbestliği: Sınırlamalara bağlı kalmadan özgün ve özgür tasarım imkanı sunar. Konvansiyonel yöntemlerle üretilmesi zor olan parçaların üretilmesine imkan verir.
• Dar toleranslar: Diğer döküm yöntemlerinden daha dar toleranslar ile parça üretilebilir.
• İnce kesitler ve detaylar: Detaylı, ince kesitlere sahip, girift parçaların üretimine imkan verir.
• Düşük işçilik, takım ve işleme maliyeti: Dar toleranslarda döküm yapılabildiği için, minimum talaş kaldırma ile parçalar kullanılabilmektedir.
• Geniş alaşım seçenekleri: Farklı metaller ve çok farklı alaşımlar yüksek mukavemet değerleri ile dökülebilir.